Menu

Niêm phong nhựa 2 ngạnh

Niêm phong nhựa 2 ngạnh là một sản phẩm, nằm trong bộ sản phẩm seal nhựa của Triseal.net với phần cấu tạo được làm từ nguyên liệu PP hay POM, là một loại nhựa có hợp chất rất rắng, có tổng chiều dài lên tới 55 mm, có cấu tạo đặt biệt, seal nhựa 2 […]

READ More…
ưerwerwrw