Menu

Ron Nắp Vặn Thùng Phuy

Sản phẩm có nguồn gốc từ cao su thiên thiên làm tăng độ kín khít cho nắp thùng phuy.

Danh mục:

Mô tả

– Sản phẩm có nguồn gốc từ cao su thiên thiên được pha trộn với các phụ gia, trải qua một công đoạn lưu hoá định hình để làm nên sản phẩm ron hoàn chỉnh.
– Ron kết hợp đồng bộ với nắp vặn thùng phuy để tăng độ kín khít cho nắp thùng phuy.